Altera

SINTRA MIX-IND® - INOVATIVNI SISTEM ZA TRETMAN AMBIJENTALNOG VAZDUHA

Sintra Mix-Ind® Air Pulsion je jedinstveni sistem distribucije vazduha

Patentirana tehnologija, razvijana tokom 40 godina kontinuiranog istraživanja i dokazana primjenom u preko 15.000 instalacija širom svijeta.

Tehnologija koja koristi perforirani ventilacioni kanal visoke indukcije, koji pokreće vazduh unutar prostora u kontrolisano kretanje. Može se koristiti sa postojeć im ili novim izvorima grijanja i/ili hlađenja. Prikladno i energetski efikasno rješenje, kako za nove, tako i postojeće proizvodne i distributivne objekte veće visine, i sa neophodnim održavanjem određenog temperaturnog režima.

Play Video

Jedinstveni patentirani sistemi

Jedinstvena odlika sistema je patentiran perforirani kanal koji funkcioniše na principu indukcije. Ovakav sistem pruža superiornije performanse u pogledu ugodnosti i energetske efikasnosti u poređenju sa klasičnim sistemima distribucije na principu difuzije.

U poređenju sa konvencionalnim sistemima distribucije vazduha SINTRA MIX-IND sistem nudi sledeće benefite:

  • Homogena temperatura u prostoru,unutar ±1°C;
  • Povišen komfor sa optimalnom kontrolom brzine strujanja vazduha u tretiranoj zoni;
  • Izuzetna destratifikacija, posebno u visokim zgradama, čak preko 60m;
  • Nema potrebe za odsisnim kanalima, manji padovi pritiska na ventilatorima, manji troškovi održavanja;
  • Nema potrebe za izlovanjem kanala/nema kondenzije;
  • Primenjivo i u visokim i niskim objektima, sa jednakim performansama;
  • Veliki domet ubacnog vazduha;
  • Optimizacija investicionih i eksploatacionih troškova.

MOGUĆE UŠTEDE

na troškove
zamjene filtera

na eksploatacione
troškove

na investicione
troškove

APLIKACIJE

INDUSTRIJA
Rješenja specijalno dizajnirana za proizvodne prostore sa maksimalnim komforom.

VISOKOREGALNA SKLADIŠTA
Osigurani stabilni temperaturni uslovi posebno za farmaceutska i cold chain skladišta.

POZORIŠTA, STADIONI i SPORTSKI OBJEKTI
Efikasna regulacija temperature u ovom tipu zgrada velike zapremine.

KOMERCIJALNI OBJEKTI i
SUPERMARKETI, AERODROMI, IZLOŽBENI i KANCELARIJSKI PROSTORI.