Altera

SERVIS

Prepoznajući važnost servisa, kontinuirano razvijamo i ovaj segment, tako da klijentima možemo ponuditi kvalitetan servis i podršku.Altera je ovlaštena za servis i tehničku podršku od strane proizvođača FETTE i Laetus.

Usluge servisa i podrške obuhvataju:

  • obuku osoblja
  • stručnu podršku
  • kvalifikaciju mašina i uređaja
  • utvrđivanje, klasifikaciju i otklanjanje kvarova
  • podešavanje parametara mašina i uređaja
  • kalibraciju mašina za tabletiranje FETTE
  • nabavka rezervnih dijelova i formata

Takođe nudimo održavanje kompresorske tehnike proizvođača Atlas Copco.Usluge servisa obuhvataju:

  • redovan servis kompresora vazduha i sušača komprimovanog vazduha
  • nabavku rezervnih i potrošnih dijelova i materijala