Altera

Postprodajna podrška

 

Prepoznajući važnost post prodaje, kontinuirano smo razvijali i ovaj segment, tako da klijentima možemo ponuditi kvalitetan servis i podršku za sve segmente iz našeg portfolia.
Altera je ovlaštena za servis i tehničku podršku od strane proizvođača FETTE, Laetus, DST Seibu Giken i Hygromatik.

Obezbjeđujemo dugoročnu podršku za svu isporučenu opremu i izvedene sisteme:

 

• podrška tokom instalacije i puštanja u rad;
• obuka osoblja;
• kvalifikacija mašina i sistema;
• podešavanje parametara mašina i uređaja;
• preventivno i korektivno održavanje;
• inspekciju i kalibraciju mašina za tabletiranje FETTE;
• distribucija rezervnih dijelova.

Takođe nudimo održavanje opreme iz oblasti regulacije vlage, proizvođača adsorpcionih odvlaživača DST Seibu Giken i parnih ovlaživača, Hygromatik.

Usluge servisa obuhvataju:
• redovan servis;
• nabavku rezervnih i potrošnih dijelova i materijala.

KONTAKTIRAJTE  NAS ZA DODATNA PITANJA