Altera

ODVLAŽIVANJE

Silica Gel Rotor – Seibu Giken

DST adsorpcioni odvlaživači isključivo koriste Seibu Giken Silica Gel rotore kao standard. Rotor je najvažnija komponenta u ovim uređajima i kao takav određuje kapacitet, efikasnost i rok trajanja odvlaživača. 
U strukturi ovih rotora silica gel je hemijski vezan. To znači da je eleminisano odvajanje desikanta kroz procesni vazduh. Ovi rotori omogućavaju pouzdan i dugotrajan rad odvlaživača.
Nakon 10 godina rada i sa pravilnim održavanjem, Seibu Giken rotor zadržava više od 90% nominalnog kapaciteta.

Odvlaživanje u proizvodnji litijumskih baterija

Litijumska baterija je izvor energije koja se trenutno smatra kao spas savremenog tehnološkog sveta. Danas potražnja za litijum-jonskim baterijama brzo raste, jer se automobilska industrija prebacuje sa motora SUS na električna vozila. DST pruža rješenja klimatizacije za proizvodnju litijumskih baterija. DST adsorpcioni odvlaživači omogućavaju veoma nisku relativnu vlažnost ispod 1% RH. 

Ako je u proizvodnom prostoru povišena vlažnost, litijum može da reaguje sa vlagom i transformiše u litijum hidroksid i lako zapaljivi vodonik, tako da će se performanse kvaliteta i izdržljivost proizvoda značajno pogoršati.

Adsorpcioni odvlaživači / Princip rada

Play Video

Klasični problemi koji se rješavaju odvlaživanjem

KONDENZACIJA

Spriječavanje pojave kondenzacije na hladnim površinama, poput cjevovoda, snižavajući tačku rose vazduha

PLIJESAN I GLJIVICE

resr

Razvoj plijesni i gljivica se spriječava ukoliko se relativna vlaga vazduha u prostoru održava ispod 70%

KOROZIJA

test

Značajno smanjen rizik pojave korozije na konstrukcijama ukoliko se prostorna vlaga održava ispod 50%

BAKTERIJE

Ukoliko se relativna vlaga održava ispod 50% nema razmnožavanja bakterija

DC i DR – serija malih jedinica

Asortiman manjih industrijskih odvlaživača se koristi za sušenje prostora nakon poplava, u muzejima, antikvarnicama, laboratorijama, skladištima, silosima, manjim proizvodnim procesima u proizvodnji. 
Sve male jedinice se izrađuju od standardno od nehrđajućeg čelika, i dostupne su u tri konfiguracije: Aquasorb(AQ30), Consorb (DC) i Recusorb (DR).

RL – serija jedinica srednjeg opsega

Industrijski odvlaživači srednjeg opsega primjenjivo za skladišta, hladnjače, sportske hale, muzeje, čiste sobe, pneumatski transport i kondicioniranje procesnog vazduha.
Izrađeni su od nehrđajućeg čelika, ove jedinice imaju internu rekuperaciju toplote (Recusorb), električnu reaktivaciju i  Auto/Manual režime rada. 
Unaprijed ožičeni za dvostepenu binarnu kontrolu (sa EH4 2 step kontrolerom) kao standard. Jedinice su takođe mogu raditi sa linearnom kontrolom kapaciteta (sa EH3-T PI kontrolerom ili BMS kontrolnim signalom).
Uređaji se isporučuju sa D-Max Seibu Giken silica gel rotorom visokog kapaciteta, G4 ili F7 panelnim filterima, reaktivacionim grijačem, procesnim i reaktivacionim ventilatorima i ostalim potrebnim kontrolama. Takođe dostupna izvedba sa parnom reaktivacijom.

RLZ i CZ – serija velikih jedinica

Industrijski odvlaživači većeg opsega koji se primjenjuju za regulaciju vlage u farmaceutskoj, hemijskoj, prehrambenoj industriji, velikim skladištima, hladnjačama i drugim proizvodnim ili skladišnim prostorima. 
Proizvedene sa završnom obradom legure Aluzinc, Recusorb RLZ jedinice standardno su sa internom povratom toplote. Jedinice su dostupne sa električnim, parnim, gasnim ili toplovodnim grijačima za reaktivaciju.

Consorb CZ serija je posebno pogodna za aplikacije regulacije vlage  u slučaju niskih temperatura regeneracije, ukoliko je dostupna otpadna toplota, ili gdje je vlaga u procesnom vazduhu izuzetno visoka.
Svi RLZ & CZ odvlaživači se standardno isporučuju sa G4 filterima, procesnim i reaktivacionim ventilatorima, reaktivacionim grejačem, D-Max Seibu Giken rotorom za sušenje, el. kontrolnim panelom i PLC C2 sa potpunom integracijom sistema kontrole kapaciteta.

Flexisorb (RF & CF) – Specijalne velike jedinice

Flexisorb jedinice se rade po mjeri, kako bi zadovoljile različite
potrebe u industrijskim aplikacijama, naročito u procesnoj industriji.

Flexisorb odvlaživački sistemi su fleksibilni i mogu se prilagoditi različitim potrebama klijenata, pa tako možemo ponuditi sve od osnovne jedinice sa rotorom, do kompletnog sistema sa climatic kontrolnim modulom. Sa velikom fleksibilnošću u dizajnerskom pristupu, ove visoko efikasne industrijske jedinice se struktuišu oko rotora kao osnovnog dijela, formirajući tako sistem koji u potpunosti ispunjava zahtjeve korisnika. Jedinice su konfigurisane po principu Recusorb ili Consorb, u zavisnosti od primjene.
Primarni zadatak jedinice Flexisorb je odvlaživanje, ali integracije prethladnjaka, dohladnjaka i dogrijača su takođe moguće. Ove mogućnosti čine Flexisorb jednim od najsvestranijih sistema na tržištu danas.
Sa ovim jedinicama se mogu postići tačke rose do -60°C u jednom prolazu.

Prednosti Flexisorb sistema 

Svi Flexisorb odvlaživači su dizajnirani kao energetski efikasni i ekološki prihvatljivi. Regenerativni grijači mogu biti na prirodni gas, LPG, paru, toplu vodu, električni – ili kombinacija bilo koja dva. Flexisorb jedinice su konstruisane od eloksiranih aluminijumskih profila i glatkih unutrašnjih površina, koje olakšavaju čišćenje. Paneli od nehrđajućeg čelika su takođe dostupni opcionalno, za sušače koji funkcionišu u agresivnim sredinama i sl.

DST može isporučiti odvlaživače sa kompletnim kontrolnim sistemom za vlagu i temperature. Sa integrisanom kontrolom izlazne temperature, ukupna potrošnja energije u sistemu za priprema vazduha je smanjena. PLC C4 se koristi za naprednu kontrolu ovlaživačkih sistema većeg kapaciteta. Mogućnosti su prilagođene zahjevima korisnika, a mogu bit ii oknfigurisani sa mogućnošću komunikacije sa sistemima višeg nivoa pomoću Modbus-a. Takođe, postoji opcija dupliranja kontrolnog panela PLC-a na eksterni računar pomoću softvera. Ovo značajno olakšava setovanje parametara kontrolera , kao i učitavanje operacionih podataka na udaljenosti. 

Dodatne opcije kontrole za sve DST ovlaživače su EH3 i EH4 kontroleri. EH3-T2 kontroler vlage može upravljati vlagom linearno ili on/off regulacijom sa parametrima relativne vlage, apsolutne vlage, tačke rose i temperature, kao i opcionalni komunikacijskim portom preko Modbus-aTakođe, može biti programiran da sprečava kondenzaciju na površinama preko senzora temeprature površine. Za jednostavno upravljanje, the EH4 humidistat kontroler upravlja sistemom preko zadate vrijednosti RH što ga čini idealnim za lako upravljanje u aplikacijama samo sa funkcijom odvlaživanja.