Altera

Odvlaživanje u proizvodnji
litijumskih baterija

Odvlaživanje u proizvodnji litijumskih baterija

Litijumska baterija je izvor energije koja se trenutno smatra kao spas savremenog tehnološkog sveta. Danas potražnja za litijum-jonskim baterijama brzo raste, jer se automobilska industrija prebacuje sa motora SUS na električna vozila. DST pruža rješenja klimatizacije za proizvodnju litijumskih baterija. DST adsorpcioni odvlaživači omogućavaju veoma nisku relativnu vlažnost ispod 1% RH. 

Ako je u proizvodnom prostoru povišena vlažnost, litijum može da reaguje sa vlagom i transformiše u litijum hidroksid i lako zapaljivi vodonik, tako da će se performanse kvaliteta i izdržljivost proizvoda značajno pogoršati.

Play Video

Da bi se izbjegli ovi problemi sa vlagom, neophodna je regulacija vlage u proizvodnim prostorima, koji se izrađuju kao čiste sobe. U njima se spoljni vazduh miješa sa recirkulacionim  i zatim tretira odvlaživačem tako da se temperatura i vlažnost kontrolišu u jednoj integrisanoj jedinici. DST ima dugogodišnje iskustvo u izradi ovakvih instalacija, na način koji je i energetski efikasan.

Za proizvođača litijumskih baterija to znači da ukoliko ima sistem koji je izradio DST, mogu da garantuju kvalitet i izdržljivost na svojim proizvodima u isto vreme, jer su energetski efikasniji. DST koristi rješenje za odvlaživanje sa 2 rotora koje značajno smanjuje potrošnju energije ponovnim korišćenjem relativno suvog i toplog vazduha za regeneraciju iz velikog rotora u manji rotor svežeg vazduha.

REFERENCE

Do sada 10 najboljih svjetskih proizvođača litijum-jonskih baterija koristi DST opremu za odvlaživanje, a takođe je 80% od 20 najvećih svetskih proizvođača izabralo DST odvlaživače. Bogato iskustvo u industriji dalo je DST-u široku međunarodnu viziju i poboljšalo dizajn sistema odvlaživanja  i nivo proizvodnje adsorpcionih odvlaživača.