EN

ZASTUPNIŠTVO

Transnova RUF


Fette Compacting

Fette Compacting je svjetski lider u proivodnji integrisanih rješenja za industrijsku proizvodnju tablet. Kao tehnološki i globalni lider na tržištu, kompanija je specijalizovana u proizvodnji visoko performantnih mašina za farmaceutsku industriju. Portfolio kompanije čine tablet prese, alati i procesna oprema, al i usluge održavanja, treninga i savjetovanja.

Sa preko 5000 instalirnaih jedinica, FC je globalni tržišni lider u proizvodnji tablet presa za farmaceutsku industriju. Kompanija posjeduje 140 patenata koji pokrivaju osnovne tehnologije i metode u oblasti proizvdnje tablet, podcrtavajući tako ulogu tehnološkog lidera. Sjedište kompanije je u mjestu Švarcenbek u blizini hamburka, SR Njemačka.


Laetus GmbH

Laetus je industrijski lider u proizvodnji inovativnih sistema za inspekciju kvaliteta i sigurnosti, kao i kompletnih Track & Trace rješenja za farmaceutsku, medicinsku, prehrambenu, kozmetičku i FMCG industriju.

Sa više od 43 godine iskustva na tržištu i globalnom mrežom podršk eu prodaji, servisu upravljanju projektima, Laetus pomaže svojim klijentima da zadrže najviši nivo kvaliteta proizvoda i efikasnosti proizvodnje. Proizvodi za vizuelnu inspekciju kao što su ARGUS, INSPECT i POLYPHEM su postali tržišni standardi u očitavanju kodova, osiguranju kvaliteta i inspekciji punjenja. Više od 20.000 sistema isporučenih širom svijeta sadrže više od 42.000 Laetus kamera i senzora.


LB Bohle

L.B. Bohle je liderski dobavljač specijalnih procesnih mašina za farmaceutsku industriju. Tridesetogodišnje iskustvo je bazirano na proizvodnji mašina visokog kvalitetu, bezbjednosti i to vodeći posebnu brigu o okolišu. Portfolio kompanije sastoji se od pojedinačnih mašina do kompleksnih proizvodnih sistema.


Comas

Comas je kompanija koja se bavi razvojem i proizvodnjom mašina za punjenje i zatvaranje posuda sa tečnostima u farmaceutskoj, kozmetičkoj, hemijskoj i prehrambenoj industriji.

Zahvaljujući iskustvu u razvoju visokotehnološki postrojenja, danas je Comas u mogućnosti ponuditi kompletna rješenja koja zadovoljavaju sve pojedinačne zahtjeve klijenata.


Convel

Mašine za automatsku i ručnu inspekciju u farmaceutskoj industriji.


Imgrad d.o.o.

IMGRAD je proizvođač i dobavljač elemenata za čiste prostorije. Stručnjaci za konsalting, projektovanje, obuku i razvoj uz sopstvenu proizvodnju i montažu čistih prostorija.


Airprotech

Airprotech je kompanija specijalizovana za dizajniranje, izradu i isporuku sistema za prečišćavanje zagađujućih sastojaka iz vazduha po principu „ključ u ruke“.Poslovanje je bazirano na pouzdanoj i modernoj tehnologiji nastaloj iz 25 godina iskustva u raznim primjenama tehnologije u ovom polju zaštite okoline. Kompanija posjeduje sopstveni „know how“ koji garantuje izvrsan kvalitet, ali i odličnu postprodajnu podršku obzirom da je sve izrađeno u sopstvnim radionicama.

Proizvodima i rješenjima kompanije Airprotech rješavaju se problemi sa volatilima, organiskim, neorganskim materijama kao i aerosolima i čvrstim materijama.


Seibu Giken DST AB

Seibu Giken DST je Švedski proizvođač apsorbujućih razvlaživača vazduha. DST ima podružnice u Kini SAD-u i Poljskoj.